در اين مركز درباره عيب هاي انكساري چشم و روشهاي اصلاح آن تحقيقات انجام مي گيرد

تحقيقات انجام شده:

a) اختراع روش ارتوكراتولوژي كه بر روش خارجي برتري دارد

b) ا ortho k براي  پير چشمي و دور بيني

c) لنز Dz براي كراتوكونوس

d) لنز Reverse Geo براي كراتوكونوس

e) لنزهاي پديا تريك كودكان و تنبلي چشم كودكان

f) دستگاه Meibo flow براي گرم كردن و خروج ترشح غدد ميبومين Meibomain دربلفاريت وخشكي چشم

g) لنزهاي pinhole براي كمك به اصلاح ديد بيمارانKCN كه آستيگماتيسم باقيمانده دارند(Piggy back)

 

مركز تحقيقات اپتيك و لنزايران افتخار دارد كه در موارد بسياري در رسانه ها به مناسبت هاي خاص براي سلامت بيماران اطلاع رساني كرده است.

وب سايت: www.eyelasiklens.com

ایمیل: nexusoptical@yahoo.com

 

Become a facebook fan

Follow us on twitter